O mne

SPOLU ZA FÉROVÉ A HRDÉ SLOVENSKO

Vitajte. Volám sa Stanislav Tkáč, som stavebný inžinier, mám 51 rokov, tri deti a bol som Vami zvolený za poslanca  miestneho  zastupiteľstva v MČ Košice – Juh na volebné obdobie 2018-2022. Ďakujem Vám za hlasy, ktorými ste mi vyjadril dôveru. Je to pre mňa veľká česť a vážny záväzok zároveň.  Kandidoval som za stranu SPOLU – občianska demokracia Mira Beblavého a Jozefa Mihála, ktorej som aktívnym členom a do ktorej som vstúpil, keď jej zakladatelia ukázali, že im viac záleží na čestnosti a slušnosti, než na teplých miestach v korupčnej vláde.

Prečo som sa rozhodol kandidovať v parlamentných voľbách 29.2.2020 za koalíciu  PS/ SPOLU do NR  Slovenskej republiky?

Do strany SPOLU-občianska demokracia  som vstúpil tesne po vražde dvoch mladých ľudí, keď som si povedal a dosť. Po nežnej revolúcii,  ktorej som sa  ako vysokoškolák aktívne zúčastňoval revolučného diania a cestoval  na demonštrácie aj do Prahy,  som politiku síce sledoval ale sa do nej už aktívnejšie nezapájal. Venoval som sa rodine deťom a práci. Nikdy  predtým som nebol v žiadnej strane a nemyslel si, že budem ešte niekedy politicky aktívny. Po tejto vražde som si ale uvedomil, že už nemôžem stáť bokom, lebo toto presiahlo všetky hranice. Ak nechcem  žiť v prehnitom, mafiánskom a skorumpovanom štáte, kde právo a spravodlivosť padli na samé dno,  kde si moc uzurpovali do svojich rúk oligarchovia, finančné skupiny a mafiáni cez skorumpovaných policajtov, sudcov, prokurátorov a politikov. Ak nechcem žiť v štáte kde sa dá kúpiť rozsudok súdu, kde ľudí okrádajú vyvolení, kde právo a spravodlivosť neplatí pre všetkých rovnako, kde lietajú miliónové úplatky a provízie a nikto nikdy nie je odsúdený. Ak nechcem žiť v štáte,  kde vraždia mladých ľudí, potom  musím sám  prispieť k tomu, aby došlo k zmenám v tejto našej skorumpovanej spoločnosti. Vedel som, že ako jednotlivec nezmôžem nič, preto som hľadal niekoho ku komu by som sa mohol v tomto boji pridať. Ako jediná alternatíva my jednoznačne vyšla strana SPOLU –občianska demokracia. Hlavne kvôli ľuďom v jej vedení, ktorí nezradili svojich voličov a ukázali, že im viac záleží na čestnosti a slušnosti, než na teplých miestach  v korupčnej vláde  Smeru.  Tým ma presvedčili, že im môžem dôverovať.   Navyše aj  ich názory a postoje sú mi veľmi  blízke. Blízka mi bola a stále je aj forma politickej kultúry ktorú reprezentujú. Hlavne to, že neprinášajú len kritiku, ale aj ponúkajú riešenia.  Po čase aktívnej činnosti  v strane som  bol zvolený  okresným predsedom strany SPOLU v okrese Košice IV.

Ako sa mi darí v komunálnej politike a čo sa mi zatiaľ podarilo presadiť?

V samospráve sa snažím  pracovať  poctivo  a vždy  pre ľudí . Ak sa občania na mňa  obrátia som im k dispozícii v každú hodinu a snažím sa im pomôcť s ich problémami.  Za rok sa mi ako miestnemu poslancovi  MČ Košice-Juh podarilo navrhnúť a presadiť zmenu rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva, zapracovať do neho bod :  Slovo  pre verejnosť, kde  môžu občania predniesť svoje podnety k vedeniu miestnej samosprávy, svoje návrhy, priania,  upozorniť na problémy ktoré ich trápia  a žiadať ich riešenia. Môžu tu ale v úvodzovkách aj naložiť poslancom, starostovi a samospráve.

   Podarilo sa mi tiež zvrátiť nezmyselný a  nesystémový krok vedenia mesta Košice, akým bol plán zrušenia ubytovne pre bezdomovcov na terajšom vhodnom mieste na Bosákovej ulice ( z dôvodu vypratania  pozemku pre budúce developerské projekty ) a zabráneniu jeho presťahovaniu a výstavbe do úplne nevhodnej lokality. Do lokality len pár metrov od dvoch nelegálnych rómskych osád, kde už teraz žije cca 300 obyvateľov. Koncentrácia týchto dvoch sociálne vylúčených  skupín na tak malom území by sa nedala zvládnuť. Prinieslo by to veľké problémy do budúcnosti a určite by to nebol dobrý krok.  Vedenie mesta to chcelo spraviť aj napriek nesúhlasu mestskej časti  a jej obyvateľov.  Uvedené sa mi podarilo zvrátiť jednak petíciou občanov s vyše 6000 podpismi, pričom som bol jej organizátorom a zároveň predsedom petičného výboru, ale aj mojím vystúpením za občanov a poslancov mestskej časti na dvoch mestských zastupiteľstvách. Zároveň som však hrdý, že sa nám podarilo prijať uznesenie v MČ Košice-Juh, v ktorom sme navrhli ako alternatívu na výstavbu útulku pre bezdomovcov iné dva pozemky v našej  mestskej časti, pričom ale zároveň požadovali aj zachovanie útulku pre bezdomovcov na terajšom mieste. Pretože len zrušením útulku a jeho presťahovaním na iné, navyše nevhodné miesto sa situácia s bezdomovectvom v Košiciach nijako nezlepší, lebo kapacitou bude nový aj starý útulok 1:1 a žiadni noví bezdomovci sa z ulíc nestiahnu. Teší ma, že sa mi podarilo tento nezmyselný krok nielen zastaviť, ale aj navrhnúť riešenia.

Zároveň som rád, že touto petíciou  a vystúpením v mestskom zastupiteľstve sa mi podarilo naštartovať mestských poslancov,  ktorí priamo na zastupiteľstve prijali uznesenie,  ktoré zaväzuje primátora a vedenie mesta  vypracovať „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice a  tvorbu komplexného riešenia nelegálnych osád na celom území mesta Košice.“

Čo by som chcel ako poslanec NR SR dosiahnuť?

Kandidovať do Národnej rady za koalíciu PS/ SPOLU som sa rozhodol, lebo si uvedomujem, že menej rozvinuté Východné Slovensko má svoje špecifické problémy:  slabá podpora podnikateľov v najmenej rozvinutých regiónoch východného Slovenska, vysoké odvodové zaťaženie v porovnaní s dosahovanými príjmami u malých a stredných podnikateľov. Zabúda sa aj na podporu mladých pracujúcich rodín formou dostupného nájomného bývania, či zavedením príspevku na bývanie pre mladých s podpriemerným príjmom.

Nepatrím k politikom, ktorí Vám nasľubujú hory doly, len aby získali Váš hlas. Za cieľ som si vybral týchto pár tém, ktorým sa chcem v parlamente venovať a pomôcť presadiť. Nie som expert na obranu, ani na zahraničnú politiku, ani sa nepasujem do roly spasiteľa. Som však jeden z Vás, možno Váš sused, známy, kamarát, či kolega v práci. Počúvam Vás, rozumiem problémom s ktorými sa bežne stretávate. Pomôžte mi ich spoločne s Vašou pomocou vyriešiť. Prvým krokom bude, že mi dáte dňa 29.2.2020 Váš hlas vo voľbách do Národnej Rady Slovenskej Republiky.

 

Krátky životopis :

              1968 Narodil som sa 24.apríla

1982 – 1986Gymnázium

1986 – 1990Vysoká škola technická Košice – Stavebná fakulta, odbor pozemné stavby

1990 – 1993Stavbyt 07, Košice, majster na stavbe a po krátkom čase stavbyvedúci
1993 – 1995WILCO, s.r.o., Košice, stavbyvedúci
1995 – 1996FLAM, s.r.o., vedúci výroby a montáže plastových okien
1996 – 2004Slovenská poisťovňa, a.s., investičný pracovník zastupujúci  investora Slovenská poisťovňa, a.s. na stavbách Košického a Prešovského kraja  aj s výkonom  stavebného  dozoru
2004 – 2013Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s., odborný likvidátor poistných udalostí

2013  – trvá  – Kooperatíva, a.s., odborný likvidátor poistných udalostí

2018 – trvá  –  Okresný predseda strany SPOLU-občianska demokracia

2019 – trvá  – Poslanec Mestskej časti Košice – Juh