Úlohy riešenia nelegálnych osád sa chce primátor zbaviť

Publikované jún 25, 2020, Autor: Stanislav Tkáč


Zdravím Vás milí Košičania a hlavne občania MČ Košice-Juh,

pamätáte si možno, ako ste pred necelým rokom podpisovali petíciu, v ktorej sme žiadali mesto aby sa konečne začalo zaoberať riešením nelegálnych osád v MČ Košice-Juh. Petíciu podpísalo vyše 6 000 občanov, za čo vám veľmi ďakujem.
Aj vďaka vašim podpisom na petícii bolo na VIII. Mestskom zastupiteľstve dňa 4.7.2019 prijaté uznesenie č. 172, ktoré žiada primátora mesta Košice v tejto veci konať. Kladná odpoveď na petíciu, ktorú som dostal z Magistrátu : „Petícia bola prerokovaná na VIII. Mestskom zastupiteľstve a bolo prijaté uznesenie č. 172 a na základe toho považuje mesto túto petíciu v zmysle § 5 ods. 5 petičného zákona za vybavenú.“ ma potešila.
Potešil som sa a dúfal som, že hoci ide o ťažký problém, terajšie vedenie mesta začne na ňom pracovať. Bývam v tejto mestskej a časti a viem, aký vplyv majú tieto osady na život občanov v ich okolí ale aj v celých Košiciach, aj o nedôstojných podmienkach života v týchto osadách.
O to viac ma prekvapila snaha pána primátora o zrušenie časti tohto uznesenia. Návrh na jeho zrušenie predložil na XII. zasadnutí MZ dňa 21.02.2020. Našťastie tento jeho návrh nebol poslancami mesta prijatý, za čo im ďakujem.
Keďže mnohí, ktorých stretávam v meste sa ma pýtate ako to s riešením osád pokračuje, že situácia sa stále zhoršuje, rozhodol som sa hneď ako sa upokojí situácia s Covid 19, napísať primátorovi a mestským poslancom otvorený list, ktorý prikladám v prílohách.

3484 Comments