Na Pasteurovej ulici zmena k lepšiemu- úprava zelene, vyčistenie priestranstva a doplnenie kontajera na tuhý komun. odpad

Publikované február 15, 2019, Autor: Stanislav Tkáč


Ďakujem SMsZ – p. Valentovej , že po mojej žiadosti vykonali úpravu, orezanie kríkov na ulici Pasteurova v MČ Košice-Juh pri odovzdávacej stanici tepla ako aj vypratanie, vyhrabanie a vyčistenie celého priestoru ako aj blízkeho okolia. Vďaka tomu vyzerá celé okolie ako vymenené. Tak ešte raz ďakujem za všetkých obyvateľov bývajúcich poblízku. A verím, že po orezaní kríkov sa tam už nebudú zdržiavať ani bezdomovci a robiť bordel ako v minulosti.

Zároveň bol na môj podnet pridaný na Pasteurovú ulicu naviac  jeden kontajner na tuhý komunálny odpad. Pretože sa stávalo pravidelne hlavne po víkende, že kontajnery boli preplnené a smetie bolo porozhadzované po zemi okolo kontajnerov a roznášalo sa po okolí. Na Pasterovej ulici zmena k lepšiemu- jednoduchým doplnením kontajera na tuhý komunálny odpad.  Po dlhom čase a stačilo len tak málo.
Inicioval som tiež na Miestnom zastupiteľstve ako aj Komisii výstavby aby sa vypracoval plán postupnosti realizácie uzamykateľných aj s vytypovaním miest na podzemné kontajneroviská aby sa vedela dať občanom odpoveď na otázky ohľadom ich realizácie. A aby sme požiadali Mesto Košice o realizáciu. Ich realizácia ale samozrejme závisí hlavne od toho koľko nám na to po požiadaní pridelí Mesto Košice financií ako od rozpočtu Mestskej časti. Podľa štatútu Mesta Košice ich realizuje a financuje Mesto Košice. V kompetencii Mestskej časti je len určovanie ich umiestnení. Ja samozrejme sa budem o danú vec naďalej zaujímať a bojovať za ich realizáciu.

 

Teraz po

teraz po