Nelegálne osady, bezdomovci a špina v MČ Košice JUH

Publikované september 16, 2018, Autor: Stanislav Tkáč


Milí spoluobčania, na  fotkách vidíte ako to začína vyzerať v našej MČ Košice Juh. Mestská časť sa zmôže tak akurát na vypratanie bordelu a vystríhaniu kríkov pod ktorými si spravili nocľahárne bezdomovci. To však nič nerieši, môžeme ich vyhnať z jedného miesta, z jedných kríkov, ale založia si obydlie  len o kúsok ďalej v iných kríkoch, alebo priamo pod balkónmi obytných domov.  Kontajnery na smetie sú stále voľne prístupné vyberaniu sociálne vylúčenými občanmi a Rómami. To ich priťahuje do obytných zón k plnším kontajnerom a aj preto tu vznikajú nelegálne osady. Vyberaním kontajnerov vzniká neporiadok  a špina v uliciach.  Je smutné, že mesto veľkosti Košíc nemá žiadnu ucelenú koncepciu práce s bezdomovcami a Rómami. Problém je celomestský a nie je možné ho riešiť na úrovni mestskej časti. Preto som sa rozhodol kandidovať nielen na poslanca MČ Juh ale aj na mestského poslanca. Viac o tomto probléme, ktoré vedenie mesta Košíc celé roky ignoruje, ako  aj o mojom programe  a ako to riešiť sa dočítate v bode úvod na mojej stránke www.stanislavtkac.sk