Za to, že kúpalisko TRITON bolo zavreté celé leto „nemôže znovu nik“

Publikované september 1, 2018, Autor: Stanislav Tkáč


LETO 2018 NA TRITONE NEBOLO.
Mňa ako Južana to veľmi štve a je to veľká hanba, a vizitka vedenia MČ Juh ale aj mesta, že Kúpalisko Triton túto sezónu ostalo zatvorené kvôli závažným nedostatkom a havarijnému stavu. Myslíte si , že ak by ste kúpalisko vlastnili Vy, zanedbali by ste jeho údržbu a dovolili by to dôjsť až do takéhoto štádia aby sa stalo prevádzky neschopné ? Ale naši radní sú asi názoru, že čo je mestské nie je moje, alebo z čoho nemám priamy osoh to neriešim. Pýtam sa prečo a kto dopustil takýto stav, a či bude niekto braný na zodpovednosť ?
Správu kúpaliska Triton zabezpečoval 19 rokov do 31.12.2017 Miestny podnik služieb, s.r.o. ako obecná firma mestskej časti Juh na základe nájomnej zmluvy s mestom Košice do 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 kúpalisko Triton prešlo na mesto Košice. Momentálne ho postupne preberá Tepelné hospodárstvo (TEHO), s. r. Na ako dlho ostane kúpalisko zatvorené, nie je stále jasné. Investícia do komplexnej rekonštrukcie a modernizácie kúpaliska zo strany mesta Košice je podmienená tým, že musí vlastniť všetky pozemky v areáli kúpaliska aj keď mesto vlastní väčšinu z nich. Pýtam sa kto zaspal a dopustil aby kúpalisko bolo tak zdevastované, kto zanedbal jeho údržbu až tak, že jeho prevádzka nie je možná,  prečo sa to ako aj vlastnícke vzťahy k pozemkom neriešili už dávno.   
Bolo na to predsa dobrých 20 rokov.